- kasvava metsa ost

- metsakinnistute ost ( k.a. teostatud raietega ja kaitsealused maaüksused)

- põllumaa ost

- metsa hindamine

- metsa ülestöötamine

- transporditeenus